elusen DU Cofrestredig: 1162558 | Saesneg

Helpwch ni

MÔN-SAR

MÔN-SAR

Dyma sut y

gallwch ein helpu

Mae MônSAR yn elusen DU cofrestredig (Rhif 1162558) ac nid yw’n derbyn unrhyw incwm statudol, felly mae rhoddion oddi wrth y cyhoedd yn hanfodol i gadw’r tim yn rhedeg 24awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn. Rydym hefyd yn dibynnu ar y rhoddion yma, grantiau a noddwyr ar gyfer offer hanfodol ac i dalu am hyfforddiant allanol, felly plis cysylltwch a ni i ddeall sut y gallwch chi neu eich cyfundrefn gefnogi ein gwaith pwysig e.e. cynnal digwyddiad codi arian, eich busnes yn cefnogi blwch codi arian, neu efallai y medrith eich busnes gefnogi ni mewn ffordd arall. Rydym angen eich cefnogaeth!

Rhoddion a Noddi

Sut i’n helpu ...

Os hoffech wneud rhodd neu os oes gennych ddiddordeb mewn noddi’r tim mewn unrhyw ffordd, clicliwch ar ‘Sut in helpu’ page.  Neu gellwch roi rhodd yma:

Tecstiwch MONSAR 5 i 70085 i roi rhodd o £5 + cost anfon neges arferol. Neu, gellwch roi unrhyw gyfraniad o swm cyfan hyd at £20 (MONSAR 1 - MONSAR 20).

DONATE