elusen DU Cofrestredig: 1162558 | Saesneg

CODI ARIAN

MÔN-SAR

MÔN-SAR

Rydym angen

eich cefnogaeth

Gellwch godi arian i’r tim os ydych yn rhedeg ras, reidio ar feic neu neidio o awyren! Mae modd i chi greu eich tudalen codi arian eich hun ar ein safwe rhoddion, felly gellwch gasglu rhoddion ar lein – dewiswch ‘Môn Search and Rescue (M-Sar)’ fesul eich elusen dewisol.

Mae unrhyw gefnogaeth allwch gynnig – trwy rodd, trwy godi arian, neu trwy roi o’ch amser neu arbennigedd – am sicrhau fod Tim Chwilio ac Achub Môn am fod yno i roi cymorth i rhywun sydd angen ein help.

Rhoddion a Noddi

Sut i’n helpu ...

Os hoffech wneud rhodd neu os oes gennych ddiddordeb mewn noddi’r tim mewn unrhyw ffordd, clicliwch ar ‘Sut in helpu’ page.  Neu gellwch roi rhodd yma:

Tecstiwch MONSAR 5 i 70085 i roi rhodd o £5 + cost anfon neges arferol. Neu, gellwch roi unrhyw gyfraniad o swm cyfan hyd at £20 (MONSAR 1 - MONSAR 20).

DONATE