elusen DU Cofrestredig: 1162558 | Saesneg

Ein costau

MÔN-SAR

MÔN-SAR

Dyma gost rhedeg y tim am

24 awr y dydd 365 diwrnod y flwyddyn

Mae’n costio bron £16,000 y flwyddyn i redeg y tim. Mae hyn yn cynnwys:

  • Cadw a rhedeg 2 gerbyd ar y lon trwy’r flwyddyn
  • Atebolrwydd tim ac yswiriant damwain
  • Trwyddedau ar gyfer meddalwedd arbennigol i reoli chwiliadau
  • Aelodaeth hanfodol cysylltiedig a timau Chwilio ac Achub
  • Hyfforddi aelodau gwirfoddol
  • Cynnal a chadw offer hanfodol

Sylwch nad yw aelodau’r tim yn derbyn unrhyw gostau na rhoddion ac ar y funud hyd yn oed yn talu am ddillad tim personol sy’n cynnwys dillad tywydd garw, esgidiau cerdded, tortshys a rycsac.

Mae gan y tim nifer o eitemau ac offer sydd angen ei archebu neu adnewyddu. Rhai sydd angen ar frys. Hwn yw ein ‘Rhestr Eisiau’:

Item

Cost

Ferno Tirol Titan wheeled stretcher

£5,300

Safety helmets for new trainees

£500

Infra-red camera (for night searches)

£2,500

Two replacement laptops for the Incident Command Van

£3,000

AED – defibrillator

£1,100

AED – defibrillator trainer

£450

Airway training head (to practice intubation)

£950

Entonox (pain relief) giving set

£600

Pulse oximeters (to monitor pulse and oxygen levels)

£150

Specialist bags to carry medical kit

£500

 

 

Rhoddion a Noddi

Sut i’n helpu ...

Os hoffech wneud rhodd neu os oes gennych ddiddordeb mewn noddi’r tim mewn unrhyw ffordd, clicliwch ar ‘Sut in helpu’ page.  Neu gellwch roi rhodd yma:

Tecstiwch MONSAR 5 i 70085 i roi rhodd o £5 + cost anfon neges arferol. Neu, gellwch roi unrhyw gyfraniad o swm cyfan hyd at £20 (MONSAR 1 - MONSAR 20).

DONATE