elusen DU Cofrestredig: 1162558 | Saesneg

Môn-SAR

Gwasanaethu’r gymuned leol

Search & Rescue

Ein gwaith ni

Mae MônSAR yn dim Achub Iseldir Lowland Rescue™ wedi ei leoli ar Ynys Môn ar arfordir Gogledd Orllewin Cymru sy’n cynnig gwasanaeth achub iseldir arbenigol gan bersonau chwilio. Mae’r holl aelodau yn wirfoddolwyr ddi-dal. Mae MônSAR yn elusen DU Cofrestredig (Rhif:1162558) nid ydym yn derbyn dim incwm statudol felly mae’r tim yn ddibynnol ar roddion cyhoeddus ac ymgyrchoedd codi arian er mwyn cadw’r tim yn weithredol.

Dyma ni

Mae MônSAR yn dim Achub Iseldir Lowland Rescue™ wedi ei leoli ar Ynys Môn ar arfordir Gogledd Orllewin Cymru sy’n cynnig gwasanaeth achub iseldir arbenigol gan bersonau chwilio. Mae’r holl aelodau yn wirfoddolwyr ddi-dal. Mae MônSAR yn elusen DU Cofrestredig (Rhif:1162558) nid ydym yn derbyn dim incwm statudol felly mae’r tim yn ddibynnol ar roddion cyhoeddus ac ymgyrchoedd codi arian er mwyn cadw’r tim yn weithredol.

DYSGWCH FWY

Partneriaeth

Mae MônSAR yn cydweithio gyda Heddlu Gogledd Cymru a chyfundrefnau proffesiynol a gwirfoddol ynghyd a gwasanaethau achub ar yr ynys a Gogledd Cymru fel Goruchwylwyr y Glannau, RNLI, Achub Ogof, ein cymdogion mewn timau Achub Mynydd a chwn chwilio SARDA Cymru.

DYSGWCH FWY

Hanes

Ers dod yn weithredol yn ystod Haf 2018 mae’r tim wedi bod yn gweithio i chwilio ac achub nifer o bobl yng ngymunedau Ynys Môn, yn aml yn hwyr yn y nos hyd at oriau man y bore. Mae gwirfoddolwyr y tim wedi medru helpu llawer o bobl a’u tywys yn ol i’w teuluoedd.

DYSGWCH FWY

Hoffech chi fod yn rhan o’r tim?

Mae MônSAR wastad yn chwilio am aelodau newydd, mewn rol gweithredol a chefnogol yn ogystal a grwp ‘Cefnogwyr MonSAR’ sydd yn cynorthwyo i godi arian.

 

Os ydych a diddordeb mewn ymuno neu mewn cefnogi’r gwaith pwysig yma, Cysylltwch a’r Tim.

Gweithredol

Rolau Cefnogi

Codi Arian

Gweithredol

Wedi hyfforddi ac yn barod am alwad-allan mewn argyfwng 24/7/365

Rolau Cefnogi

Bydd ein Timau Chwilio ac Achub wastad yn barod i dderbyn cefnogaeth o safon

Codi Arian

Croesawn unrhyw gymorth i godi arian i ni,  cysylltwch a ni yn syth!

Rhoddion a Noddi

Sut i’n helpu ...

Os hoffech wneud rhodd neu os oes gennych ddiddordeb mewn noddi’r tim mewn unrhyw ffordd, clicliwch ar ‘Sut in helpu’ page.  Neu gellwch roi rhodd yma:

Tecstiwch MONSAR 5 i 70085 i roi rhodd o £5 + cost anfon neges arferol. Neu, gellwch roi unrhyw gyfraniad o swm cyfan hyd at £20 (MONSAR 1 - MONSAR 20).

DONATE